Kalite Ve çevre Politikalarımız

Kalite Ve çevre Politikalarımız 

Fiyonk Kuyumculuk, küreselleşen pazarlarda bir dünya markası olmak için müşteri ihtiyaç ve beklentilerini doğru tespit ederek; süreç, ürün ve hizmet kalitesini bu beklentilere cevap verecek şekilde tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirecektir. Bu doğrultuda şirketimizdeki faaliyetlerimizde kalite, çevre, iş güvenliği ve iş sağlığı bakımından şu ölçütlerin uygunluğunu garanti ederiz:
 
Tüm ilgili yasal gerekliliklerin, kanun ve yönetmeliklerin yerine getirilmesini garanti ederiz.
 
Kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılır, projeler ve hedefler oluşturur, bunları hayata geçirir ve bu bilincin sürekliliğini sağlamak amacı ile gözlemler yapar ve gerektiğinde düzeltici faaliyetlerde bulunuruz.
 
Süreçlerimizde her türlü kaynağın en verimli biçimde kullanılmasını ilke ediniyoruz.
 
İçeride ve dışarıda irtibat içinde bulunduğumuz her tekil veya tüzel kişiliği birer iş ortağı gibi görür ve onlarla ilişkilerimizi karşılıklı fayda esasında sürekli güvene dayalı olarak geliştiriyoruz.
 
Faaliyetlerimiz esnasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıplarımızı en aza indirecek yöntemleri geliştiriyoruz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.